0,00 

beGame.pl

Warsztaty ekologiczne
dla dzieci i młodzieży

Ekologia i ochrona środowiska mogą być porywającymi zagadnieniami, jeśli przedstawi się je w odpowiedni sposób.

W beGame stawiamy na edukację przyszłości i realizujemy najbardziej gorące społecznie tematy.

Z nami ekowarsztaty, to przygoda, a nie przykry obowiązek!

O warsztatach:

beGame promuje mądrą zabawę, a więc taką, która pomaga kształtować wiedzę i umiejętności przydatne w życiu codziennym. Coraz więcej mówi się o kryzysie klimatycznym oraz jego wpływie na naszą przyszłość, stąd tak ważne jest edukowanie dzieci i młodzieży w tym zakresie. Zapraszamy na warsztaty ekologiczne, które mają na celu zainspirowanie oraz zaangażowanie dzieci i młodzież w ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój. 

Zajęcia zostały dostosowane do różnych grup wiekowych i obejmują trzy kluczowe tematy: zmiany klimatyczne, redukcję odpadów, zrównoważone życie.

Dla kogo warsztaty?

  • Dla dzieci i młodzieży

Jak szkolimy?

Każdy warsztat jest interaktywny i praktyczny. Wykorzystujemy różne metody nauczania, m.in.: case studies, prezentacje, elementy wykładu, dyskusje, ćwiczenia w parach i podgrupach, symulacje, odgrywanie ról.

Korzyści:

  • zabawne, atrakcyjne i pożyteczne spędzenie czasu,
  • pobudzenie ciekawości w obszarze ekologii,
  • zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii,
  • pogłębienie świadomości wyzwań, przed którymi obecnie stoją ludzie,
  • wzrost umiejętności odróżniania faktów od mitów w obszarze ekologii.

Proponowane tematy:

Zmiany klimatyczne: podczas warsztatu dzieci dowiedzą się, czym są zmiany klimatyczne, jakie są ich przyczyny i skutki. Poznają odpowiedź na pytanie, na ile każdy z nas ma wpływ na ich występowania oraz czy i po co zmniejszać swój ślad węglowy. Podczas zajęć zgłębimy również temat odnawialnych źródeł energii oraz ich roli w ochronie środowiska. 

Redukcja odpadów: Na warsztacie dzieci dowiedzą się, jaki wpływ na środowisko mają odpady i co można robić, aby pomóc w ich redukcji. Poznają zasady 3U (Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Używaj ponownie, Utylizuj) i przykłady ich zastosowania w życiu codziennym. Będą miały również okazję wykonać produkty z recyklingu.

Zrównoważone życie: celem warsztatu jest rozwijanie wiedzy o życiu w harmonii ze środowiskiem. W trakcie zajęć, dzieci dowiedzą się, jak nasze codzienne wybory wpływają na środowisko oraz będą ćwiczyć umiejętność ich dokonywania, np. w zakresie żywności, mody, czy transportu. Dzięki warsztatom dzieci nauczą się kształtować prawidłowe nawyki konsumpcyjne oraz zwiększą swoją świadomość dotyczącą odpowiedzialności człowieka za przejawiane w środowisku działania.

Informacje:

Osoba prowadząca:

Magdalena Sumera

Owner / Trainer

Ilona Cieślik

Logistics specialist / Trainer

Patryk Gryz

Graphic Designer / Trainer

Kamila Lipowiecka

Trainer

BeEKO! Zostań ekologicznym guru.
Zapisz się na warsztaty ekologiczne i dołącz do ekoświadomych.

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży:

Adres warsztatów
Siedziba beGame
ul. Legionowa 11, 32-091 Michałowice

lub

0